1
توسط
داستان

شهرام

ویزای آلمان قصه ها را خدا می نویسد ما فقط آنچه او نوشته بازگو می کنیم صبح زود از خواب بیدار شدم ، گذشته از این که حرکت اتوبوس ساعت پنج و نیم بود ، انگار خود این خاک مرا هوشیار تر کرده است … سحر [...]

0
توسط
داستان

سینا

چند روز پیش برای مصاحبه به سفارت یونان واقع در خیابان اسفندیاری مراجعه کردم, متاسفانه بی نظمی سفارت از درب ورودی سفارت مشهود بود, رفتار نه چندان خوب کارمندان سفارت و نگاه بالا به مایین انها تو [...]

0
توسط
در هلند
داستان

Ali

سلام. سیزده جولای وقت سفارت هلند داشتم دست بر قضا باران غافلگیر کرده بود همه را و تمام کسانی که وقت داشتند بیرون سفارت در باران حسابی خیس شده بودند و کارمندان سفارت که با کمال تاسف هموطنمان هستند [...]

page 1 of 4