0
توسط
داستان

حسین رسولی

من با 17 میلیون موجودی و البته گواهی اشتغال اداره دولتی به اتفاق همسرم اقدام کردیم برای ویزای شینگن از اسپانیا. برای گرفتن وقت هیچ محدودیتی وجود ندارد. و در صورت آماده بودن مدارکتان (که بخشی باید [...]