3
توسط
داستان

همتیان

من و همسرم چندین سال است در یک کنفرانس و اجلاس سالانه علمی عضو بوده و شرکت میکنیم. از طی مراحل و مسیرهای طی شده در سالهای گذشته برای گرفتن ویزا میگذرم و تنها اشاره می کنم به مصایب گرفتن ویزای [...]