پویان

 در انگلستان

من پس از 18 سال برای پدر و مادرم دعوتنامه فرستادم و برای درخواست ویزا در تهران اقدام کردیم که آژانس اروشا گشت پارسه که در اقدامی غیر قانونی به همراه سفارت انگلستان، مبلغی اضافه بر هزینه سفارت، دریافت کرد تا به دو وقت سفارت بدهد.
متاسفانه درخواست سفارت رد شد و دلیل اونها ها این بود که پدر و مادر من با 84 و 71 سال سن، انگلستان را ترک نخواهند کرد و اینکه اینکه یک خانه ای که در تهران دارند کافی نیست و سند چند خانه یا ملک لازم است.

درحالی من و برادرم تمام هزینه های سفر را پذیرفته و تمام مدارک مالی و مالیاتیمان را برای سفارت فرستادیم.

در روزی که برادر من در تهران به همراه پدر و مادرم به دفتر سفارت رفتند، در آن روز سقیر انگلیس نیز برای پیشواز و صدور ویزای برادر روحانی (رییس جمهور) آنجا بود و وقتی موضوع یک بار رد شدن پدر و مادرم را به او گفت، سفیر گفت فعلن زمان خوبی نیست و باز هم صادر نخواهد شد!!!

چرا؟؟؟ پس همه داستان باز شدن سفارت و … کلک و حقه بود؟

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید