سارا

 در اسپانیا

اواسط شهريور توسط آژانس براي تور اسپانيا من و يكي از اقوام (دونفري)اقدام كرديم. تمام مدارك لازم را هم ارائه داديم خود آژانس گفت 99 درصد تاييد مي شويد قرار بود دوهفتهاي جواب بدهند كه با 10 روز تاخير جواب ريجكت ما آمد. در ضمن من و همراهم داشتيم يه سفر زنونه بدون همسر و فرزند ميرفتيم يعني خيال موندنم نداشتيم. ولي تور به ما گفت جديدا همه رو ريجكت كردندبلا ما فقط سالي 20 تا ريجكتي داشتيم الن تو ماه 20تا شده.
چرا واقعا وزارت خارجه و گردشگري كاري نمي كند يعني ما ايراني ها حق مسافرتم نداريم

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید