کیوان

 در فرانسه

برای یک سفر 5 روزه تفریحی به همراه همسرم برای پاریس اقدام کردم و همه مدارک ما طبق چک لیست کامل بود و حتی مدارکی اضافه نیز داشتیم . با وجود شغل رسمی و همراه نداشتن فرزندان در سفر به دلیل آنکه اعلام شد مدارک و دلایل ما برای ترک حوزه شینگن کافی نیست ویزای ما ریجکت شد.بنده بلیط و هتل قطعی برای مدت اقامت گرفته بودم.چطور ممکن است با وجود ارایه اسناد و مدارک کافی چنین دلیلی را بیاورند؟ چرا باید با ایرانی ها چنین برخورد نامناسبی صورت پذیرد؟اگر ضمانت های مالی میخواهند بگیرند ولی ایرانی جماعت را اینقدر خوار و ذلیل نکنن.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید