علی فراهانی

 در ایتالیا

تابستان امسال ۱۳۹۶ برای گرفتن وقت سفارت ایتالیا اقدام کردم به ادرس اینترنتی که گذاشته بودن ولی هرچی اقدام میکردم نمیتونستم وقت بگیرم و چون هر دفعه چون دو دفعه قبل هم ویزا از پرتغال و یونان هم از طریق آژانس اقدام کرده بودم مجبور شدم هزینه بیشتری نسبت به کشورهای دیگه به آژانس مسافری پرداخت کنم چون به گفته اونها سفارت ایتالیا قیمتش بیشتره چون رابط های بیشتری وجود داره که من مجبور شدم ۵۰۰هزار تومان پرداخت کنم تا وقت بگیرم .
گفتم من هم باز گو کنم شاید کمکی بشه که از این اتفاقها نیفته

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید