مینا

 در ایتالیا

مینا هستم از تهران. از پاییز سال 95 برای بهار سال 96 که مراسم ازدواجم در ایتالیا بود دنبال گرفتن ویزای ایتالیا بودم. همسرم و خانواده اش که ایتالیایی هستند برای من دعوتنامه دادند ولی ما موفق به گرفتن وقت از سفارت ایتالیا در تهران نشدیم. تمام وقت ها در سایت از قبل گرفته شده بودند و بعد از پنج ماه حتی یکبار ندیدیم هیچ زمانی را بشود انتخاب کرد. نهایتا به خاطر اینکه برای مراسممان خرج و برنامه ریزی کرده بودیم، مجبور شدیم به سفارت نامه بزنیم و در خواست وقت اضطراری کنیم که جواب سفارت این بود که ” مراسم ازدواج برای ما اضطراری محسوب نمیشود”در بیرون سفارت، آژانس های مسافرتی و دلال ها وقت سفارت ایتالیا را با قیمت های مختلف از 500 هزار تومن تا 3 میلیون تومن میفروختند. حتی افرادی بودند که با مبلغ 4 میلیون تومان برای یک هفته ی بعد، وقت سفارت اضطراری میگرفتند. غیر ممکن است افرادی خارج از سفارت، بدون اطلاع کارکنان سفارت بتوانند وقت سفارت اضطراری اختصاص بدهند. افراد زیادی را میشناسم که به این دلال ها پول داده اند و موفق شده اند وقت ملاقاتی از سفارت ایتالیا داشته باشند. به خاطر اینکه باور داریم پول دادن به دلال ها غلط است و نمیخواستیم به این فساد و تبعیض دامن بزنیم، از خرید وقت از دلال ها صرف نظر کردیم و مجبور شدیم تاریخ مراسممان را تغییر دهیم.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید