تهمینه

 در ایالات متحده آمریکا

Last year I went to dubay for getting student visa from us ambassy.but they had a very bad bihavior with me.I felt gilty.they didn’t even check my document.and I spent only 2minuts there.the people who work there talk with iranian people like an enemy.I didn’t realized why???

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید