نگار

 در کانادا

من در ژاپن زندگى ميكنم! دانشجوى دكتراى مديا آرت هستم! مقاله أم در كنفرانسي در ونكوور كانادا پذيرفته شد! برأى آرائه مقاله قصد رفتن و اقامت ٥ روز داشتم! علارقم داشتن تمامى مدارك(دعوتنامه كنفراس، ساپورت مالى رييس دانشگاه، بليط رفت و برگشت هواپيمايى ژاپن! اتاق هتل مدارك مالى من و همسر، سند ازدواج و سند ازدواج! اينكه همسرم در ژاپن استخدام و هست كلى مدارك ديگه ) ويزا نتونستم بگيرم! استاد ژاپنى أم آزم خواست نواقص رو جبران كنم و باز اقدام كنم و باز موفق نشدم!بدون هيچ دليل موجه! علاوه بر خصارتى كه به دانشگاه بابت هزينه بليط و هتل زدم كلى خجالت زده شدم و ناراحت إز اينكه اگه قرار ويزا نديد چرا اين همه پول عكس و انگشت نگارى و ويزا ميگيرين! اميدوارم اين داستان هم كمك كنه! راستى بايد بگم من يك سال قبل ويزاى اروپا هم داشتم تو پاسم…

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید