مهنوش

 در انگلستان

با سلام من مهنوش هستم مادر دختري كه به مدت ١٠ سال با هزينه ازاد ودانشجويي در انگلستان تحصيل كرده ارديبهشت امسال به دبي رفتم براي گرفتن ويزا چون از تعران موفق به گرفتن وقت ختي با دادن هزينه نشدم به نا چار به دبي رفتم اما در كمال ناباوري ويزاي من رد شد با ووجوديكه ١٠ ويزاي انگليس در پاسپورت من وجود داشت بيشتر انها ٢ ساله من معمولا سالي ٢ بار براي ديدن دخترم ميرفتم تنها دليلشون مشخص. نبودن منبع مالي شوهرم و اينكه ما نميدونيم اين پول از كجا اومده و اينكه ما فكر ميكنيم شما قصد موندن دارين من يه زن خانه دار هستم و در تمام اين مدت هم با ساپورت مالي شوهرم تقاضاي ويزا كردم و هميشه به همين منوال
واقعا متاسفم و واقعا شوك شدم و تا خيلي وقت واقعا هم من و دخترم ناراحت بوديم اين در خالي هست كه خق اعتراض هم برداشته شده متاسفانه
و اينكه واقعا به بهانه هاي الكي جديدا ويزاها رو رد ميكنن تاسف بار هست

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید