سارا

 در دسته‌بندی نشده

براي درخواست ويزا بارها به يكي از سفارت ها رفتم و هميشه آرزو داشتم كشور مورد نظرم رو ببينم و تو اون كشور با دوچرخه ام ركاب بزنم.هر بار كه به سفارت رجوع مي كردم تا شايد راهي پيدا كنم با رفتارهاي زشت كاركنان با مراجعين مواجه مي شدم.به من گفتن كه تو سايت سفارت ثبت نام كن و از طريق سايت فقط مي توني وقت سفارت رو بگيري. ثبت نام كردم و روز باز شدن سايت با آف لاين بودن يك روزه ي سايت مواجه شدم.فرادي اون روز براي اعتراض به سفارت رفتم و خيلي ها رو مثل خودم ديدم.بيرون سفارت به من گفتن فقط وقت سفارت رو مي توني از طريق پرداخت سه ميليون تومان از آژانس ها بگيري و فعلا سفارت وقت پذيرش نمي ده.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید