نيلوفر

 در ایتالیا

من دانشجوي فوق ليسانس در ايتاليا هستم و در ماه سپتامبر فارغ التحصيل خواهم شد. خيلي دوست داشتم در جشن پايان تحصيل خانواده ام در كنارم باشند اما متاسفانه هنوز بعد از ٦ ٧ ماه تلاش موفق به گرفتن وقت سفارت نشدند!!
قيمت هاي متفاوتي را از دلالان “عزيز” شنيديم و دريافت كرديم اما من حاضر نيستم پول بي ديل به كساني مانند آنها بدهم زماني كه گرفتن وقت سفارت و ويزا براي والدينم حق حقوقي و انساني من به عنوان يك دانشجو در اين كشور است.
شرم بر اين سيستم باد!

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید