محسن مرادی شاد

 در ایتالیا

وقت گرفتن از سفارت ایتالیا از خرداد تا شهریور وحشتناک بود. بیش از حد مورد نظر نوبت داده بودند، نظم و ترتیب هم نداشت، و نتیجه ش این شد که مجبور بودیم سه چهار شب قبل از روزی که نوبتمون بود، جلوی سفارت باشیم. من شانس اوردم که تهران بودم و شب ها خونه میرفتم. ولی صدها نفر حتی تا سه – چهار شب توی پارک مجبور بودند جلوی سفارت توی پارک بخوابند.
به خاطر بی نظمی توی نوبت دهی، چندین بار دعوا شد.
خب این رو سفارت میتونه با شماره دادن به دانشجوها سر و سامون بده و من نمیدونم چرا این کار رو نمی کنند.

مثلا اگه 100 نفر قرار هست که در یک روز نوبت ویزا داشته باشند، از 1 تا 100 بهشون شماره بدهند. خیلی ساده!

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید