مانی

 در انگلستان

من در بریتانیا زندگی می‌کنم. به خاطر شرایط خاصم امکان سفر به ایران را ندارم. در طول ده سال گذشته برای دیدن خانواده‌ام مجبور بوده‌ام که به کشور سومی سفر کنم. چرا که سفارت بریتانیا ویزا نمی‌دهد. به بهانه‌های واهی از جمله روشن نبودن مسایل مالی خانواده‌ام ویزا را رد می‌کند. در حالی که خانواده‌ام در ایران کار می‌کنند و ریزحساب مشخصی دارند.
از طرفی امکان وقت گرفتن سفارت بریتانیا در ایران وجود ندارد چرا که واسطه‌ها همه وقت‌ها را اشغال کرده‌اند.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید