علی

 در ژاپن

من هر چند بار به سفارت ژاپن مراجعه كردم، رفتارشون عالي بود
مثل فرهنگ مردم ژاپن
شايد يكم ايراني تر!!!!!

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید