سیامک

 در آلمان

در سفارت آلمان تفریبا همه چیز مرتب و منظم بوده، رفتار اغلب کارمندان ایرانی و آلمانی بسیار دوستانه و قانونمند می باشد، فقط امکانات حداقلی از جمله سایبان یا صندلی برای افراد در انتظار ورود به داخل سفارت یا دریافت نتیجه وجود ندارد، این کمبود موجب آزردگی است.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید