Hidden Name

 در ایتالیا

سفارت ايتاليا براي كسايي كه وقت قبلي نداشتن براي ويزاي دانشجويي تا آخر آگوست وقت داد تا مدارك و تحويل بدن.ما هم بر أساس حرف اونا مدارك و داديم ترجمه و كلي هزينه كرديم.ولي وقتي من امروز رفتم خيلي بي ادبانه و با توهين نذاشتن تا مدارك و تحويل بديم.ما الان واقعا بايد چيكار كنيم كه حتي هزينه ي دانشگاهم پرداخت كرديم؟!؟!

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید