پیام

 در ایتالیا

با وجود اینکه برای سخنرانی علمی ب کشورهای اروپایی سفرهای متعددی داشتم از کنفرانس بین المللی سلامت باروری ایتالیا مقاله پذیرشی برای سخنرانی داشتم و مدارک مالی کاملا معتبر و همچکن سفرهای گذشته ارایه دادم. مدارک مالی من اونقدر قوی بود که شکی برای پذیرش ویزا نداشتم و همکارایی داشتم ک وضعیت مدارک مالیشون ب مراتب کمتر از نرم معمول بود. ویزای من رد شد ب دلیل مسایل مالی. برای پیگیری هم باید از ایتالیا اقدام میکردیم که کلا هفت خوان رستم بود. رفتار کارکنای ایرانی سفارت هم ی چیزی در حد فاجعه.
سپاس از این وبسایت

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید