مهری

 در انگلستان

هر سال برای دیدن دخترم در بریتانیا مجبور بودم به استانبول برای دریافت ویزا سفر کنم. وقتی سفارت در تهران دوباره باز شد خوشحال بودم که از این سفر راحت شدم. چندین هفته با کمک چندین دوست و با امتحان کردن از چندین دستگاه مختلف به طور همزمان به هیچ وجه موفق به دریافت وقت نشدم. تا نهایتا با پرس و جو متوجه شدم این کار تنها با پرداخت پول ممکن است به افرادی که نمی دانم چه طور آن وقت ها را در دست دارند. در همه تماس ها به من گفتند حداقل دو میلیون تومان باید بپردازم برای وقتی که دست کم سه ماه بعد است. این که برای وقتی که قاعدتا باید مجانی باشد باید این همه پول بپردازم علیه اصول من بود. طوری که نهایتا تصمیم گرفتم هزینه بیشتر بکنم و دردسر بیشتری به جان بخرم و از همان استانبول درخواست کنم تا این که به این افراد سودجو پول بدهم.

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید