ستاره

 در انگلستان

سال ٨٧ بود با كلي دوندگي تونستم از يك دانشگاه توي شهري نزديك لندن پذيرش بگيرم تا سال ٨٨ برم دانشگاه! ويزامم صادر كردن و من منتظر رفتنم بودم ولي متاسفانه بعد از ماجراي سفارت و درگيري هاي ٨٨ ، بهم يك ايميل اومد بخاطر روابط ايران و انگليس از پذريفتن شما معذوريم و اينگونه شد بعد از پيگيري هاي زياد من فقط پولمو برگردوندن و يك نامه عذرخواهي! من موندم و عمر چند سالم كه صرف رفتن كرده بودم بر باد رفت

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید