حسن

 در انگلستان

دوبار ريجكت شدم درحالي كه پروندم كامل بود و جالب اينجاست تهمت هم زدند گفتند كه تو در پاكستان تجارت ميكني در حالي كه من نميدونم پاكستان كجاست و كللللي اعتراض بي جا كردند هر بار هم يك مدت طولاني در شهر غربت( امارات ) منتظر نشستم و پول و هزينه و هتل و خوردوخوراك هم جاي خود

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید