گلنوش امامی

 در ایتالیا

ما به صورت خانوادگي از ابتداي ارديبهشت تصميم گرفتيم بريم ايتاليا(٤ نفر) هر هفته موقع مقرر در سايت سفارت ايتاليا انلاين ميشوم و فقط يكبار دوستم توانست در مرداد ماه براي من وقت بگيرد و سه نفرمان مانديم. سايت سفارت معمولا ١٢ ظهر باز ميشود به گفته ي خودشان، آنقدر ترافيكش بالاست كه حتي وقتي نام كاربريت را مي زني error مي دهد بعد يكي دو ساعت باز ميشود و روي هر وقتي كليك ميكني كاربر ديگري زودتر وقت را صاحب ميشود و مجبوري براي هر وقتي كه ميخواهي از سفارت بگيري به آژانس ها مراجعه كني كه آنها هم ميگويند هر وقت يك ميليون و چهارصدهزار تومان
وقتي كه تو مطابق خود سايت سفارت نبايد به خاطرش هزينه اي بدهي
هنوز بعد از ٤ ماه ٣ نفر از ٤ نفرمان وقت ندارند چون نميخواهيم پول زور بدهيم و مسافرت خانوادگيمان كنسل شد

Recommended Posts

یک کامنت بگذارید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

برای جست و جو در داستان ها، هرآنچه می خواهید تایپ کنید و دکمه اینتر را بفشارید